Registrace
Registraci nového uživatele musí následně potvrdit administrátor. Teprve potom budete mít přístup do webu.
 
×
Profil
 
odstranit profil
×
Zapomenuté přihlašovací údaje
×
Dotace

Přehled spolufinancovaných projektů  

 

 


 

2.

SZIF PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  OPERACE 4.2.1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ,

 

NÁZEV PROJEKTU  ROZVOJ SPOLEČNOSTI ZZN SVITAVY A.S. , JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

 

Předmětem projektu je nákup nákladního automobilu (tahače) se speciálním návěsem a plnícím zařízením určeného pro rozvoz vyrobených krmných směsí pro hospodářská zvířata ve formě volně ložené. Pořízení nového vozu přispěje k navýšení kapacit odbytu. Cílem projektu je zlepšení služeb pro konečné odběratele, snížení nákladů na provoz a potažmo výdaje celé firmy ZZN Svitavy a.s. a zvýšení ziskovosti a efektivity společnosti. To vše umožní upevnit postavení žadatele na trhu výroby krmiv a navázat nové obchodní vztahy. 

1.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 16.2.2 PODPORA VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ, POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ PŘI ZPRACOVÁNí ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH   

 

NÁZEV PROJEKTU: SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI TECHNOLOGIÍ A RECEPTUR KRMNÝCH SMĚSÍ SE ZLEPŠENOU KONVERZÍ A UNIFORMITOU.     

HLAVNÍ CÍL OPERACE: CÍLEM JE PODPORA INOVACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH.      

 

 

LOGO EU

Projekt SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI TECHNOLOGIÍ A RECEPTUR KRMNÝCH SMĚSÍ SE ZLEPŠENOU KONVERZÍ A UNIFORMITOU je spolufinancován Evropskou unií.  

 

Projekt je zaměřen na zlepšování vlastností krmiv a vývoj a produkci krmiv pro specifické účely. Cílem projektu je v rámci spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a jejím subdodavatelem Mendelovou univerzitou v Brně navrhnout a ověřit změny technologie a receptur krmných směsí, které budou mít pozitivní vliv na zdraví zvířat a konverzi krmiva a rovněž vypracovat a otestovat krmné směsi, které umožní produkci funkčních potravin. Nedílnou součástí projektu jsou investice do technologií a stavebních úprav, které umožní realizaci nově navržených krmných směsí. Další součástí bude nový automatický systém kontroly vstupních surovin, nové postupy opracování vstupních surovin, vývoj nových produktů. 

Zasílání aktualit

Zaregistrujte se k odběru aktualit společnosti ZZN

Novinky
02.02.2022
S námi porostete - nabídka práce

Firma s dlouhodobou tradicí vycházející historicky z hospodářského skladištního družstva z první poloviny 19. století, která je součástí české rodinné skupiny zemědělských podniků, hledá do svých řad nové kolegy a kolegyně na pozici.

více
30.07.2021
"Bez GMO"

Certifikace "Bez GMO 2.0"

více
Kontaktujte nás