Registrace
Registraci nového uživatele musí následně potvrdit administrátor. Teprve potom budete mít přístup do webu.
 
×
Profil
 
odstranit profil
×
Zapomenuté přihlašovací údaje
×
Dotace

Přehled spolufinancovaných projektů  

 

 


 

2.

SZIF PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  OPERACE 4.2.1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ,

 

NÁZEV PROJEKTU  ROZVOJ SPOLEČNOSTI ZZN SVITAVY A.S. , JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

 

Předmětem projektu je nákup nákladního automobilu (tahače) se speciálním návěsem a plnícím zařízením určeného pro rozvoz vyrobených krmných směsí pro hospodářská zvířata ve formě volně ložené. Pořízení nového vozu přispěje k navýšení kapacit odbytu. Cílem projektu je zlepšení služeb pro konečné odběratele, snížení nákladů na provoz a potažmo výdaje celé firmy ZZN Svitavy a.s. a zvýšení ziskovosti a efektivity společnosti. To vše umožní upevnit postavení žadatele na trhu výroby krmiv a navázat nové obchodní vztahy. 

1.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 16.2.2 PODPORA VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ, POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ PŘI ZPRACOVÁNí ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH   

 

NÁZEV PROJEKTU: SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI TECHNOLOGIÍ A RECEPTUR KRMNÝCH SMĚSÍ SE ZLEPŠENOU KONVERZÍ A UNIFORMITOU.     

HLAVNÍ CÍL OPERACE: CÍLEM JE PODPORA INOVACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH.      

 

 

LOGO EU

Projekt SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI TECHNOLOGIÍ A RECEPTUR KRMNÝCH SMĚSÍ SE ZLEPŠENOU KONVERZÍ A UNIFORMITOU je spolufinancován Evropskou unií.  

 

Projekt je zaměřen na zlepšování vlastností krmiv a vývoj a produkci krmiv pro specifické účely. Cílem projektu je v rámci spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a jejím subdodavatelem Mendelovou univerzitou v Brně navrhnout a ověřit změny technologie a receptur krmných směsí, které budou mít pozitivní vliv na zdraví zvířat a konverzi krmiva a rovněž vypracovat a otestovat krmné směsi, které umožní produkci funkčních potravin. Nedílnou součástí projektu jsou investice do technologií a stavebních úprav, které umožní realizaci nově navržených krmných směsí. Další součástí bude nový automatický systém kontroly vstupních surovin, nové postupy opracování vstupních surovin, vývoj nových produktů. 

Zasílání aktualit

Zaregistrujte se k odběru aktualit společnosti ZZN

Novinky
20.04.2020
Ukončení prodeje krmných směsí

Společnost ZZN Svitavy a.s. ukončila prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata.

více
16.03.2020
Pozastavení maloprodeje krmných směsí

Pozastavujeme maloprodej krmných směsí.

více
Kontaktujte nás